Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Израду свих врста планова и пројеката... Посетите нас !

Опширније...

Израда планова

Просторно планирање је комплексан процес утврђивања оптималног распореда људи, добара и делатности на одређеној територији. Циљ је распоредити и најбоље искористиити садржаје у простору...

Израда пројекта

Бавимо се и израдом комплетне пројектно-техничке документације свих врста грађевинских објеката, од идејног решења, идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење до пројекта изведеног стања

Управљање путевима

Управљање општинским путевима и улицама (локалним путевима) на територији Града Врања обухвата планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту локалног пута, вршење инвеститорске функције ...

Јавна расвета

Одржавање објеката и инсталација јавне расвете обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење, бојење и прање стубова и светлећих тела, као и замену постојећих светлећих тела савременијима.

Неколико речи о нама

Јавно предузеће "Урбанизам и изградња града Врања" се бави израдом просторних и урбанистичких планова, израдом урбанистичко-техничке документације и техничке документације, пројектовањем грађевинских објеката, инжењеринг, остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети, вршење стручног надзора, вршење послова техничког прегледа објеката и израда енергетског пасоша, као и обезбеђивање јавног осветљења, управља општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима који не припадају државним путевима I и II реда. Јавно предузеће послује тако, да своју делатност ради чијег обављања је основано, врши на професионалан начин уз ефикасан и педантан рад, са праћењем савремених трендова, а при томе обезбеђује стабилност у пословању, уредно и квалитетно пружање услуга како Оснивачу тако и физичким и правним лицима.

Опширније... контактирајте нас...

Поштовани,

у склопу наставка радова на реконструкцији улице Боре Станковић у Врању, обавештавамo Вас да ће од понедељка, 25.05.2020. године, за саобраћај бити затворена улица Боре Станковић до раскрснице са улицом Дунавском.

Привременом саобраћајном сигнализацијом усмерен је саобраћај на обилазне правце кроз улицу Дунавску.

За улаз у Хитну помоћ Дома Здравље Врање, користиће се алтернативни улаз из Дунавске улице, а за улаз на паркинг Дома здравља Врање, улаз кроз капију Здравственог центра Врање и привремена саобраћајница у кругу Здравственог центра Врање.

На свим привременим саобраћајницама и прилазима Здравственом центру Врање, као и унутар Здравственог центра Врање, забрањено је паркирање возила.

С поштовањем,

ЈП "Урбанизам и изградња града Врања"

Oбавештавамо Вас да због радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у улици Боре Станковића у Врању, у недељу 17.5.2020. године, у периоду од 7.00 до 17.00 часова, обуставља се саобраћај у улици Саве Ковачевић од раскрснице са Власинском и Његошевом улицом до укључења у улицу Боре Станковић и у улици Боре Станковић до раскрснице са Његошевом улицом, у зони радова и привременом саобраћајном сигнализацијом преусмерава на алтернативне правце, односно кроз Његошеву улицу, која је једносмерна.

У зони радова, целом дужином, забрањено је паркирање возила у зони путног земљишта.

Забрана саобраћаја важи до завршетка радова.

Док трају радови у улици Боре Станковића, важи хоризонтална и вертикална привремена сигнализација постављена од стране ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“.

 

PDFico    Преузмите оригинални документ

31

Година

811

Пројекта

98

Награда

418

Клијената