Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Актуелности

На основу Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера на територији града Врања („Сл. гласник града Врања“, број 11/2019 и 1/2020), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Сл.гл.града Врања“ бр.29/2019), Одлуке о оглашавању на територији града Врања („Сл.гласник града Врања“ бр.43/2020) и Одлуке о покретању поступка за давање у закуп локације за постављање билборда на територији града Врања („Сл.гл.града Врања“ бр.35/2020), Јавно предузеће Урбанизам и изградња града Врања расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

За давање у закуп локација за постављање огласних паноа/билборда на територији града Врања

путем јавне лицитације

 

Члан 1.

                Предмет јавног огласа је давање у закуп земљишта у јавној својини ради постављања огласних паноа-билборда.

Локације за постављање рекламних паноа/билборда су:

Razmestaj bilborda licitacija 04 06 m

 

1. ЛОКАЦИЈА УГАО УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА И НЕМАЊИНА (Бујковачка пијаца) зона 2

На локацији 1, угао улице Карађорђеве и Немањине, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано, неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 5745/1 КО Врање 1.

2. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ХЕРОЈИ СА КОШАРА зона 1

На локацији 2, уз тротоар у улици Хероји са Кошара, испред градског паркинга, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано, неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 5083  КО Врање 1.

3. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА  (почетак шеталишта Робна кућа) зона 1

На локацији 3, у слободном простору, уз тротоар, у улици Ивана Милутиновића поставити дигитални билборд стандардних димензија на катастарској парцели 6610 КО Врање 1.

4. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ   (почетак шеталишта Телеком) зона 1

На локацији 4, уз ивицу тротоара  поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен -осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 6830 КО Врање 1.

5. ЛОКАЦИЈА  УГАО   УЛИЦА   ИВАНА    МИЛУТИНОВИЋА   И ЖИКИЦЕ ЈОВАНОВИЋА ШПАНЦА  зона 1 (споменик)

На локацији 5,  на углу улица Ивана Милутиновоћа и  Жикице Јовановића Шпанца, поставити билборд по избору инвеститора (једностран - двостран пано,  неосветљен -осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 5481/1 КО Врање 1.

6. ЛОКАЦИЈА УГАО УЛИЦА БОРЕ СТАНКОВИЋА И БУЛЕВАРА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ  (Ледена Стена) зона 2

На локацији 6, улив улице Боре Станковића у Булевар Николе Тесле, поставити билборд по избору инвеститора (једностран - двостран пано, неосветљен - осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 6459-део КО Врање 1.

7. ЛОКАЦИЈА УГАО БУЛЕВАР НИКОЛЕ ТЕСЛЕ И   ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА зона 3

На локацији 7, угао Булевара Николе Тесле и Омладинских Бригада, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано, неосветљен-осветљен или дигитални билборд)  на катастарској парцели 6423 КО Врање 1.

8. ЛОКАЦИЈА НА БУЛЕВАРУ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ  (испред Махи) зона 3

На локацији 8, у слободном простору, уз тротоар на Булевару Николе Тесле- десно,  поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано, неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 6428/1 Врање 1.

9. ЛОКАЦИЈА НА БУЛЕВАРУ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ (преко пута Махи) зона 2

На локацији 9, у слободном простору, уз тротоар на Булевару Николе Тесле- лево, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 6463/1 КО Врање 1.

10. ЛОКАЦИЈА УГАО  БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ПАВЛА И БУЛЕВАР НИКОЛЕ ТЕСЛЕ зона 2

На локацији 10, на углу Булевара Патријарха Павла и Булевара Николе Тесле, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 6502/1 КО Врање 1.

11. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ДР ДИМИТРИЈА ЈОВЧИЋА   (Банка ИНТЕСА) зона 1

На локацији 11, у слободном простору уз тротоар улице Др Димитрија Јовчића (десно), поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано, неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 6640 КО Врање 1.

12. ЛОКАЦИЈА   УГАО   УЛИЦА   ЈОВАНА   ХАЏИВАСИЉЕВИЋА И  К. С. ПРВОВЕНЧАНОГ зона 1

На локацији 12, угао улица Јована Хаџивасиљевића и Краља Стефана Првовенчаног - лево, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано, неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели  7106/2 КО Врање 1.

13. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ЈОВАНА ХАЏИВАСИЉЕВИЋА зона 2

На локацији 13, угао улице Јована Хаџивасиљевића - десно, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано, неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 7103 КО Врање 1.

14. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ КРАЉА СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ (БАТ) зона 2

На локацији 14, у слободном простору,у улици Краља Стефана Првовенчаног, поставити - рекламни пано по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 7095/1 КО Врање 1.

15. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ (БАТ)  зона 2

На локацији 15, у слободном простору, у улици Краља Стефана Првпвенчаног, поставити билборд - рекламни пано, по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 6831 КО Врање 1.

16. ЛОКАЦИЈА ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА  (аутобуска станица) зона 2

На локацији 16, у слободном простору, угао улица Краља Стефана Првовенчаног и Пролетерских бригада-лево, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано, неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 6831 КО Врање 1.

17. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА (пијаца Текија) зона 2

На локацији 17, у слободном простору у склопу улице Пролетерских бригада - десно, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 6831 КО Врање 1.

18. ЛОКАЦИЈА  УГАО  УЛИЦЕ  КОЛУБАРСКЕ  И ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА (пијаца Текија) зона 2

На локацији 18, у слободном простору, угао улице Колубарске и Пролетерских бригада - десно, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 6833 КО Врање 1.

19. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ РАДНИЧКОЈ  (пумпа ЕКО) зона 2

На локацији 19 уз Улицу радничку, поред бензиске станице - десно, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели  9971 КО Врање 1.

20. ЛОКАЦИЈА УГАО УЛИЦЕ ДУБРОВАЧКА И КРАЉЕВИЋА МАРКА  (код Плаве лагуне) зона 3

На локацији 20 у слободном простору, угао улица Дубровачка и Краљевића Марка, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели  1637 КО Врање 1.

21.  ЛОКАЦИЈА НА БУЛЕВАРУ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ (Ледена стена) зона 2

На локацији 21 уз Булевар Николе Тесле, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 6483 КО Врање 1.

22. ЛОКАЦИЈА НА БУЛЕВАРУ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА (Спортска хала) зона 2

На локацији 22 уз Булевар Патријарха Павла, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели  6508/1 КО Врање 1.

23. ЛОКАЦИЈА НА БУЛЕВАРУ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА (Спортска хала) зона 2

На локацији 23 уз Булевар Патријарха Павла, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели  6508/1 КО Врање 1.

24. ЛОКАЦИЈА НА БУЛЕВАРУ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА (Спортски центар) зона 2

На локацији 24 уз Булевар Патријарха Павла, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели  6522/1 КО Врање 1.

25. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ РАДНИЧКА зона 3

На локацији 25 уз Улицу радничка, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели  9952 КО Врање 1.

26. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА зона 2

На локацији 26 уз Улицу Пролетерских бригада, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели  9016 КО Врање 1.

27. ЛОКАЦИЈА УГАО  УЛИЦЕ  БРАЋЕ ВЕЉКОВИЋ И КОЛУБАРСКЕ  зона 2

На локацији 27 у слободном простору, угао улица Браће Вељковић и Колубарске, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели  8944 КО Врање 1.

28. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ СИМЕ ПОГАЧАРЕВИЋА зона 3

На локацији 28 уз Улицу Симе Погачаревића, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели  8853/2 КО Врање 1.

29. ЛОКАЦИЈА УГАО  УЛИЦЕ  КОСОВСКЕ И МИШАРСКЕ зона 3

На локацији 29 у слободном простору, угао улица Косовске и Мишарске, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели  7589/1 КО Врање 1.

30. ЛОКАЦИЈА УГАО  УЛИЦЕ  ПЕРЕ МАЧКАТОВЦА И ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА зона 3

На локацији 30 у слободном простору, угао улица Косовске и Мишарске, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели  11167/1 КО Врање 1.

Члан 2.

 Поступак јавне лицитације за давање у закуп локација за постављање билборда спроводи Комисија за спровођење поступка давања у закуп локација за постављање билборда, коју образује Градско веће града Врања.

Члан 3.

 Критеријум за избор најповољнијег понуђача је НАЈВИША ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

 Локације за постављање билборда се дају у закуп на временски период од 5 (пет) година.

 Почетна цена јавне лицитације износи 17,48 динара дневно по метру квадратном укупно развијене површине за оглашавање.

Члан 4.

Право учешћа на огласу имају сва заинтересована правна лица и предузетници који испуњавају услове из овог огласа и која уплате депозит у висини од 50.000,00 динара по локацији за коју се јавно надмећу.

Уплата депозита се врши на рачун Града Врања број 840-4294741-27 са позивом на број 47-114. Уплата јемства се врши за сваку локацију посебно за коју учесник конкурише.

Учесницима у поступку који нису успели са својим понудама (изузев лицу које је понудило следећи највећи износ којем ће се уплаћени износ вратити након закључења уговора) износ уплаћен на име јемства ће се вратити у року од 5 радних дана од дана спроведеног поступка у номиналном износу, осим ако учесник одустане од своје понуде.

Члан 5.

                Обавезан садржај пријаве јесте:

1) ознака локације на коју се понуда односи;

2) за правна лица (назив, седиште и број телефона, доказ о упису у регистар привредних субјеката, потпис овлашћеног лица и број рачуна на који се може извршити поврћај депозита);

3) за предузетнике (име и презиме предузетника адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број, доказ о упису у регистар привредних субјеката, потпис овлашћеног лица, очитана лична карта и број рачуна на који се може извршити поврћај депозита),

4) уредно пуномоћје за лице које ће заступати правно лице или предузетника на јавном надметању, уколико исти не учествују лично у поступку, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стрне јавног бележника;

5) изјаву о прихватању свих услова из јавног огласа;

6) доказ о уплаћеном депозиту;

7) потврде о измиреним пореским обавезама (потврда Министарства финансија - Пореске управе и потврда Градске управе града Врања - Локалне пореске администрације).

Члан 6.

Учесник који оствари право на постављање билборда дужан је да билборде предвиђене за ту локацију постави најкасније у року одређеним одобрењем Градске управе града Врања.

Члан 7.

Након спроведеног поступка јавне лицитације, Комисија је дужна да одмах донесе одлуку о избору најповољнијег понуђача и исту уручи учесницима поступка.

Учесници поступка из става 1. овог члана могу на одлуку Комисије да поднесу приговор Градском већу, у року од осам дана од дана окончања поступка.

Члан 8.

На основу правоснажне одлуке Комисије, Градско веће доноси решење о давању у закуп локације за постављање билборда.

Предлог решења о давању у закуп локације за постављање билборда припрема ЈП Урбанизам и изградња града Врања.

На основу правоснажних решења, уговор са најповољнијим понуђачем закључује ЈП Урбанизам и изградња града Врања.

Члан 9.

Најповољнији понуђач је у обавези да пре склапања уговора достави идејно решење изгледа билборда, након чега ће Управљач пута издати техничке услове за постављање билборда на предметној локацији.

Закупац је у обавези да одржава билборде, мења исцепане плакате и предузима све радње неопходне за одржавање естетског изгледа билборда.

Закупац има право да слободно одлучује о прихватању понуда за издавање билборда, водећи рачуна да плакат не вређа јавни морал.

Закупац одговара за сваку штету која настане услед погрешног постављања или коришћења билборда.

Билборди остају у власништву закупца све време трајања закупа.

                                                                                                            

 Члан 10.

Заинтересована правна лица и предузетници подносе писане пријаве лично или поштом, на адресу Градска управа Врање – Комисији за спровођење поступка давања у закуп локација за постављање билборда – Краља Милана 1, Врање.

Неблаговремених и непотпуних пријава неће моћи да учествују у поступку, односно неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбаћене.

Пријава се предаје у затвореној коверти и треба да садржи и тачне податке о локацији билборда (број локације) за коју се иста подноси.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Српски телеграф“.

Рок за подношење пријава је од 16.06 до 15.07.2021. године.

Јавна лицитација ће бити одржана 19.07.2021. године у Скупштинској сали града Врања, са почетком у 12:00 часова.

Члан 11.

Tекст огласа објавиће се у дневном листу „Српски телеграф“ који се дистрибуира на територији града Врања, на званичној интернет страници града Врања www.vranje.org.rs,  интернет страни Јавног предузећа Урбанизам и изградња града Врања www.urbanizamvr.rs , уз навођење датума под којим је јавни оглас објављен у дневном листу.

Све информације у вези са огласом, могу се добити у ЈП Урбанизам и изградња града Врања сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова, или на телефон 017/422-742.