Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Израду свих врста планова и пројеката... Посетите нас !

Опширније...

Израда планова

Просторно планирање је комплексан процес утврђивања оптималног распореда људи, добара и делатности на одређеној територији. Циљ је распоредити и најбоље искористиити садржаје у простору...

Израда пројекта

Бавимо се и израдом комплетне пројектно-техничке документације свих врста грађевинских објеката, од идејног решења, идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење до пројекта изведеног стања

Управљање путевима

Управљање општинским путевима и улицама (локалним путевима) на територији Града Врања обухвата планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту локалног пута, вршење инвеститорске функције ...

Јавна расвета

Одржавање објеката и инсталација јавне расвете обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење, бојење и прање стубова и светлећих тела, као и замену постојећих светлећих тела савременијима.

Неколико речи о нама

Јавно предузеће "Урбанизам и изградња града Врања" се бави израдом просторних и урбанистичких планова, израдом урбанистичко-техничке документације и техничке документације, пројектовањем грађевинских објеката, инжењеринг, остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети, вршење стручног надзора, вршење послова техничког прегледа објеката и израда енергетског пасоша, као и обезбеђивање јавног осветљења, управља општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима који не припадају државним путевима I и II реда. Јавно предузеће послује тако, да своју делатност ради чијег обављања је основано, врши на професионалан начин уз ефикасан и педантан рад, са праћењем савремених трендова, а при томе обезбеђује стабилност у пословању, уредно и квалитетно пружање услуга како Оснивачу тако и физичким и правним лицима.

Опширније... контактирајте нас...

На основу  члана 12 став 3 и став 4 Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера на територији града Врања („Сл. гласник града Врања“, број 11/2019 и 1/20), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Сл.гл.града Врања“ бр.34/2021), Одлуке о покретању поступка за давање у закуп локације за постављање билборда на територији града Врања („Сл.гл.града Врања“ бр.15/22), Јавно предузеће Урбанизам и изградња града Врања расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

За давање у закуп локација за постављање огласних паноа/билборда на територији града Врања

путем јавног надметања

Члан 1.

            Предмет јавног огласа је давање у закуп земљишта у јавној својини ради постављања огласних паноа-билборда.

Због одржавања фестивала „Борини позоришни дани“ од четвртка 21.10.2021 године од 15:00 часова до петка 29.10.2021 године до 6:00 часова, доћи ће до привремене измене режима саобраћаја, тј. забране саобраћаја на делу улице Народног хероја.

Привремена измена режима саобраћаја се односи на улицу Народног хероја, у дужини позоришне зграде.Како је улица у једносмерном режиму саобраћаја, биће дозвољено скретање у десно из улице Народног хероја према сокаку Народног хероја ка градском паркингу.

Такође, део сокака Народног хероја, код градског паркинга, који води према улици Народног хероја биће затворен за саобраћај 21.10.2021 године од 15:00 часова  до 29.10.2021 у 06:00 часова.

Обавештавамо, поштоване суграђане, да ће улица Народног хероја бити затворена за саобраћај у недељу 25.07.2021.године од 08:00 часова до понедељка 26.07.2021.године до 08:00 часова.

Поводом критика на рачун рада ЈП ''Урбанизам и изградња града Врања'' на одржавању јавног осветљења објављеним у Новинама Врањским, издајемо следеће саопштење:

Надлежна служба ЈП ''Урбанизам и изградња града Врања'' обавља редовне активности на отклањању свих уочених и од стране грађана пријављених кварова на јавном осветљењу.

Сви крупни кварови, попут престанка рада  јавног осветљења  у делу градског насеља или села, отклањају се хитно по пријави квара у току дана. Мањи кварови, попут замене прегорелих сијалица, отклањају се  према распореду пријављених кварова у што краћем року.

Грађани могу да пријаве кварове на јавном осветљењу на телефон 422-742, на имејл  адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или лично на пријавници ЈП ''Урбанизам и изградња града Врања'', као што су и до сада радили.

31

Година

811

Пројекта

98

Награда

418

Клијената