Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Актуелности

Саопштење за јавност

Поштовани суграђани, обавештавамо Вас да због радова на реконструкцији улице Боре Станковић  у Врању, дана 8.6.2020. године, преусмерава се саобраћај кроз улицу Вуле Антића, која се из регулације једносмерне улице пререгулише у двосмерну улицу, почев од 8.6.2020. године па до завршетка извођења радова на изградњи улице Боре Станковић у Врању.

Дана 5.6.2020. године, управљач пута ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“ обратило се Одељењу за урбанизам, имовинско правне послове, комунално стамбену делатност и заштиту животне средине Града Врања, са захтевом за доношење Решења да се преусмери саобраћај кроз улицу Вуле Антића која се из регулације једносмерне улице пререгулише у двосмерну улицу, почев од 8.6.2020. године, па до завршетка извођења радова на изградњи улице Боре Станковић у Врању, са приложеном Изменом и допуном Пројекта организације саобраћаја за време извођења радова на изградњи улице Боре Станковића у Врању.

Након разматрања поднетог захтева од стране Одељења за урбанизам, имовинско правне послове, комунално стамбену делатност и заштиту животне средине Градске управе града Врања, с обзиром на оправданост захтева и испуњење услова предвиђених чланом 71. Закона о путевима и чланом 40. Одлуке о јавним и некатегорисаним путевима на територији града Врања, донето је Решење бр. 344-сл/2020-08 о преусмерењу саобраћаја кроз улицу Вуле Антић у Врању.

ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“ обезбедиће уклањање свих праркираних возила са коловоза и поставити саобраћајну сигнализацију за пререгулацију улице из једносмерне у двосмерну.

PDFico  Преузмите оригинални документ