Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

4. Руководство

Директор:

Дејан Станојевић

дипломирани инжењер друмског саобраћаја,

именован од стране Скупштине града Врања на место в.д. директора

ЈП „Урбанизам и изградња града Врања на период од годину дана, почев од 01.02.2024. године.

 

 

 

 

org shema


Надзорни одбор:

Председник:

Саша Сентић

дипломирани инжењер грађевине

 

чланови:

Крста Јањић, дипломирани економиста,

Маја Недељковић, дипломирани инжењер архитектуре