Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Актуелности

Обавештење

На територији града Врања, у току је замена свих успоривача саобраћаја, обележавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, као и замена свих оштећених стубића на јавним површинама.

Вредност инвестиције је 7.500.000,00 милиона динара на територији града Врања, и 1.500.000,00 динара у селу Нерадовац, где је наручилац град Врање, а вршење стручног надзора врши "ЈП Урбанизам и изградња града Врања".

Постављање успоривача саобраћаја је у зонама школа, као и у зони школе у селу Нерадовац.     

sl1 m  sl2 m
 sl3 m  sl4 m