Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Израду свих врста планова и пројеката... Посетите нас !

Опширније...

Израда планова

Просторно планирање је комплексан процес утврђивања оптималног распореда људи, добара и делатности на одређеној територији. Циљ је распоредити и најбоље искористиити садржаје у простору...

Израда пројекта

Бавимо се и израдом комплетне пројектно-техничке документације свих врста грађевинских објеката, од идејног решења, идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење до пројекта изведеног стања

Управљање путевима

Управљање општинским путевима и улицама (локалним путевима) на територији Града Врања обухвата планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту локалног пута, вршење инвеститорске функције ...

Јавна расвета

Одржавање објеката и инсталација јавне расвете обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење, бојење и прање стубова и светлећих тела, као и замену постојећих светлећих тела савременијима.

Неколико речи о нама

Јавно предузеће "Урбанизам и изградња града Врања" се бави израдом просторних и урбанистичких планова, израдом урбанистичко-техничке документације и техничке документације, пројектовањем грађевинских објеката, инжењеринг, остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети, вршење стручног надзора, вршење послова техничког прегледа објеката и израда енергетског пасоша, као и обезбеђивање јавног осветљења, управља општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима који не припадају државним путевима I и II реда. Јавно предузеће послује тако, да своју делатност ради чијег обављања је основано, врши на професионалан начин уз ефикасан и педантан рад, са праћењем савремених трендова, а при томе обезбеђује стабилност у пословању, уредно и квалитетно пружање услуга како Оснивачу тако и физичким и правним лицима.

Опширније... контактирајте нас...

На основу Одлуке Владе Републике Србије о ублажавању мера забране обављања јавног превоза путника за време ванредног стања, од 4. маја дозвољава се обављање међумесног превоза путника у друмском саобраћају и регионалном и даљинском превозу у железничком саобраћају, а од 8. маја биће дозвољено обављање градског и приградског превоза путника у друмском и железничком саобраћају. Министарство државне управе и локалне самоуправе упутило је локалним самоуправама у Србији инструкцију Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 за организовање јавног градског, приградског и локалног превоза:

Поштовани суграђани,

на основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018) и Уредбе о саставу рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 198/2010), Градски штаб за ванредне ситуације града Врања у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 30/18 – др. закон), донео је закључке у циљу спречавања ширења болести КОВИД – 19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2, а који се односе на превоз путника у јавном и наменском превозу, које је у обавези ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“, као управљач пута, да спроведе у пракси.

Поштовани суграђани,

обавештавамо Вас да због радова на реконструкцији улице Дунавске  у Врању, дана 14.3.2020. године, обуставља се саобраћај у зони радова и привременом саобраћајном сигнализацијом преусмерава на алтернативне правце.

У склопу радова биће изведени и радови на алтернативним саобраћајницама у оквиру Градске болнице у Врању и испред службе Хитне медицинске помоћи у Врању.

У зони радова, целом дужином, забрањено је паркирање возила у зони путног земљишта.

Забрана саобраћаја важи до завршетка радова.

Док трају радови у улици Народног хероја важи хоризонтална и вертикална привремена сигнализација постављена од стране ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“.

 

 

PDFico      Преузмите оригинални документ

Поштовани суграђани,

обавештавамо Вас да због наставка радова на реконструкцији улице Народног хероја  у Врању, дана 13.3.2020. године, обуставља се саобраћај у зони радова и привременом саобраћајном сигнализацијом преусмерава на алтернативне правце.

У зони радова, целом дужином, забрањено је паркирање возила, како на коловозу, тако и на тротоару, због реконструкције тротоара.

Забрана саобраћаја важи до завршетка радова.

Док трају радови у улици Народног хероја важи хоризонтална и вертикална привремена сигнализација постављена од стране ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“.

 

 

PDFico      Преузмите оригинални документ

31

Година

811

Пројекта

98

Награда

418

Клијената