Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Актуелности

Обавештење

На основу одредби Решења о одређивању плаве зоне („Службени гласник града Врања“, бр. 37/2018, 13/2019, 21/2019, 17/2021), Решења о измени решења о одређивању плаве зоне (решење бр.02-88/2024-05 од 19.03.2024. године) и Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на територији града Врања ("Сл.гласник града Врања" бр. 25/2019-2390. 43/2020-2763. 1/2021-157 исправка, 08/2021) Јавно предузеће "Урбанизам и изградња града Врања", Иве Лоле Рибара 1, Врање, у својству управљача општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града Врања,

                        

О Б А В Е Ш Т А В А

привредне субјекте и друга заинтересована лица

            Саобраћајна зона од посебног значаја за саобраћај у граду – „Плава зона“, у којој се утврђује посебан режим саобраћаја теретних моторних возила у смислу кретања, заустављања и паркирања, одређена набројаним одлукама, поверена је на администрирање Јавном предузећу Урбанизам и изградња града Врања.

            Овим путем обавештавамо привредне субјекте и друга заинтересована лица која се теретним возилима крећу унутар плаве зоне, да захтев за кретањем унутар плаве зоне могу да попуне и поднесу електронским pутем као и до сада, путем званичног градског сајта, www.vranje.org.rs, као и на сајту јавног предузећа, www.urbanizamvr.rs. На поменутом сајту се налазе и износи накнаде за издавање решења за кретање у плавој зони.

            Такође обавештавамо заинтересована лица да захтев у писаном облику могу поднети у седишту предузећа, у улици Иве Лоле Рибара 1 у Врању.