Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Актуелности

Материјал за рани јавни увид

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, почеће од  17. маја 2019. године и трајаће до 31. маја 2019. године.

Плански документ биће изложен на рани јавни увид на интернет страницама града Врања и ЈП "Урбанизам и изградња града Врања", као и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине, Иве Лоле Рибара број 1, I спрат и у просторијама ЈП "Урбанизам и изградња града Врања", Улица Иве Лоле Рибара број 1, II спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.

 WORDico
Измене и допуне плана генералне регулације зоне 2 - Шапраначки рид (елаборат за рани јавни увид).