Прописи и извештаји

Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2015.

Годишњи план пословања за 2016.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања други квартал 2016.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања трећи квартал 2016.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања четврти квартал 2016.


 

Програм пословања са финансијским планом за 2017.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања други квартал 2017.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања трећи квартал 2017.


 

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања други квартал 2018.


 

Поступак унутрашњег узбуњивања


ПРАВИЛНИК о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈП Урбанизам и изградња града Врања

ОДЛУКА о одређивању лица одвлашћеног за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем