Организација

ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“ Врање чини петнаесторо запослених, од којих су тринаесторо инжењера различитих профила: урбанисти, архитекте, просторни планери, архитекте пејзажне архитектуре, грађевинци...
Завод  је организационо састављен од три сектора:

  • Сектор за урбанистичко и просторно планирање
  • Сектор за пројектовање, консалтинг, вршење стручног надзора и техничких прегледа
  • Сектор за финансијске послове.


Надзорни одбор

  • Дејан Станојевић, дипл. инж. саобраћаја, председник Надзорног одбора
  • Вене Здравковић, дипл. економиста, члан Надзорног одбора
  • Маја Недељковић, дипл. инж. архитектуре, члан Надзорног одбора из реда запослених


Менаџмент  Завода


Директор Татјана Цветковић, дипл.инж.архитектуре
Извршни директор Миодраг Протић, дипл.инж.архитектуре
Руководилац Сектора за пројектовање, консалтинг, вршење стручног надзора и техничких прегледа  Љубиша Ђорђевић, дипл.инж.грађевине

Биографије

Директор

Татјана Цветковић
Звање: дипломирани инжењер архитектуре
Датум и место рођења: 14.11.1964. године у Врању
Основна школа: Радоје Домановић у Врању
Средња школа: Владимир Вујовић Вујо у Врању
Факултет: Архитектонски факултет у Скопљу, смер пројектовање (дипломирао 1989. године)
Брачни статус: Удата, мајка једног детета
Посао: Запошљенa у ЈП "Завод за урбанизам Врање" од 09.10.1995. године  на пословима самосталног пројектанта. У периоду од фебруара 2002. године до децембра 2007. године била директор ЈП "Завод за урбанизам" Врање. Од 2008. године до данас радила као виши самостални пројектант. Као одговорни урбаниста или коруководилац израде плана се појаљује на скоро свим просторним и урбанистичким плановима урађеним у Заводу у периоду 1994. до 2016.година.
Сертификати/лиценце:  - лиценца Одговорног урбанисте издата, од стране Инжењерске коморе Србије.

Извршни директор

Миодраг Протић
Звање: дипломирани инжењер архитектуре
Датум и место рођења: 03.06.1978.године у Врању
Основна школа: Вук Караџић у Врању
Средња школа: Гимназија Бора Станковић у Врању
Факултет: Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу, смер архитектура (дипломирао 2005.године)
Брачни статус: Ожењен, отац двоје деце
Посао: Запошљен у ЈП Завод за урбанизам Врање од 01.03.2006. године  на пословима самосталног урбанисте и самосталног пројектанта. Стални члан комисије за технички пријем објеката. Учесник израде скоро свих Просторних и Урбанистичких планова урађених у Заводу у периоду 2006-2016.година.
Сертификати/лиценце:  - лиценца Одговорног урбанисте издата, од стране Инжењерске коморе Србије;
-    лиценца Одговорног пројектанта, издата од стране Инжењерске коморе Србије;
-    лиценца Одговорног инжењера енергетске ефикасности, издата од стране Инжењерске коморе Србије;


Надзорни одбор

Дејан Станојевић
Рођен 21.03.1971. године  у Врању.
Завршио Гимназију ,,Бора Станковић,, у Врању. 1990. године завршио Саобраћајни факултет (друмски смер) у Београду, 1999. године и стекао звање - дипл. инжењер саобраћаја.
Учествовао у реализацији многобројних инфраструктурних пројеката на територији града Врања.
Од 2004.-2008. године обављао  функцију директора ЈП Дирекције за развој и изградњу града Врања.  Од 2012.  до 2013. године обављао функцију заменика директора  ЈП Дирекције. Тренутно обавља дужност Извршног директора истоименог јавног предузећа.
У својој професионалној каријери бави се и пословима сталног судског вештака саобраћајних незгода.
Ожењен и отац двоје деце.

Вене Здравковић
Рођен 15.11.1963. године у Црвеном Граду општина Трговиште.
Живи са супругом и родитељима у породичној кући у  Врању.
Основно и средње образовање завршио је у Врању а Економски факултет у Нишу. По занимању је дипломирани економиста.
Радни век почео је 1988. гоине у Памучном комбинату –„YUMCO”. Од 1990-2012. године непрекидно је радио у Металној индустрији „АЛФА-ПЛАМ“ у Врању најпре на пословима водећег референта маркетинга, затим на пословима руководиоца службе финансијске оперативе а од 1991-2012. обављао је функцију директора сектора за материјално-финансијско пословање.
Од 01.11.2012. године до 31.01.2016. године радио у Градској управи Града Врања на пословима буџетског аналитичара.
Од 01.02.2016. године до 15.08.2016.  радио је  у ЈП Водовод Вранје, најпре као вд директор а касније као директор сектора.
Власник је и директор Друштва за превоз терета, производњу, промет и услуге ВИЗКОМ ДОО  Врање.
Поседује бројне сертификате из области финансија и руковођења и добитник је многих признања и похвала за свој досадашњи рад.
Ожењен је и отац двоје деце.

Маја Недељковић
Звање: дипломирани инжењер архитектуре
Рођена 02.05.1976. године у Врању.
Основну школу и Гимназију завршила у Врању. Студирала на Грађевинско-архитектонском факултету у Приштини. Дипломирала 2003. године.
Од 2005. запослена у ЈП “Завод за урбанизам“ Врање, прво на пословима сарадника урбанисте, а потом на пословима самосталног урбанисте. Руководила је и даље руководи израдом урбанистичких планова.
Учествује у раду комисија за техничке прегледе.
Члан је Наџорног одбора ЈП „Завода за урбанизам“ Врање.
Члан Инжењерске коморе Србије. Поседује лиценце 200 и 300 издате од стране Инжењерске коморе Србије.
Члан је комисије за планове испред надлежног Министарства.