Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације између улица Боре Станковића, Ђуре Јакшића и власинска у Врању

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности и Комисија за планове Скупштине града Врања, оглашавају Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације између улица Боре Станковића, Ђуре Јакшића и власинска у Врању.

Рани јавни увид биће одржан од 08. јуна 2017. године до 22. јуна 2017. године. План ће бити изложен на интернет страницама града Врања и ЈП "Завод за урбанизам" Врање, као и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности, Иве Лоле Рибара број 1, I спрат и у просторијама ЈП "Завод за урбанизам" Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, II спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова уз обезбеђену стручну помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Материјал за рани јавни увид

Текст

Цртеж

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације у насељу Смоница у Врањској Бањи

У току је оглашавање јавног увида поводом израде Нацрта плана детаљне регулације у насељу Смоница у Врањској Бањи.

Јавни увид у Нацрт плана одржаће се у трајању од 30 дана, од 27.04.2017. године до 26.05.2017. године.

Нацрт плана детаљне регулације је изложен у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности, Иве Лоле Рибара број 1, I спрат и у просторијама ЈП "Завод за урбанизам" Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, II спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова уз обезбеђену стручну помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план.

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације саобраћајнице између улица дечанске и Симе Погачаревића у Врању

У току је оглашавање  јавног увида поводом израде Нацрта плана детаљне регулације саобраћајнице између улица дечанске и Симе Погачаревића у Врању.

Јавни увид у Нацрт плана одржаће се у трајању од 30 дана, од 27.04.2017. године до 26.05.2017. године.

Нацрт плана детаљне регулације је изложен у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности, Иве Лоле Рибара број 1, I спрат и у просторијама ЈП "Завод за урбанизам" Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, II спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова уз обезбеђену стручну помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план.

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације спортско рекреативног центра у Врањској Бањи

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности и Комисија за планове Скупштине града Врања, оглашавају Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације спортско-рекреативног центра у Врањској Бањи.

 Рани јавни увид биће одржан од 27. априла 2017. године до 11. маја 2017. године. План ће бити изложен на интернет страницама града Врања и ЈП "Завод за урбанизам" Врање, као и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности, Иве Лоле Рибара број 1, I спрат и у просторијама ЈП "Завод за урбанизам" Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, II спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова уз обезбеђену стручну помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план.

Град Врање, као носилац израде Плана детаљне регулације спортско-рекреативног центра у Врањској Бањи, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.