Рани јавни увид поводом израде Измена и допуна плана детаљне регулације привредно радне зоне Бунушевац 2 у Врању

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, почеће од 27. јула 2017. године до 10. августа 2017. године.

Плански документ биће изложен на рани јавни увид на интернет страницама града Врања и ЈП "Завод за урбанизам" Врање, као и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности, Иве Лоле Рибара број 1, I спрат и у просторијама ЈП "Завод за урбанизам" Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, II спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.

Материјал за рани јавни увид

Текст

Цртеж

 

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације у насељу Суви Дол у Врању

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности и Комисија за планове Скупштине града Врања, оглашавају Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације у насељу Суви Дол у Врању.

Рани јавни увид биће одржан од 08. јуна 2017. године до 22. јуна 2017. године. План ће бити изложен на интернет страницама града Врања и ЈП "Завод за урбанизам" Врање, као и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности, Иве Лоле Рибара број 1, I спрат и у просторијама ЈП "Завод за урбанизам" Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, II спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова уз обезбеђену стручну помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Материјал за рани јавни увид

Текст

Цртеж

 

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације у насељу Горњи Асамбаир 2 у Врању

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности и Комисија за планове Скупштине града Врања, оглашавају Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације у насељу Горњи Асамбаир 2 у Врању.

Рани јавни увид биће одржан од 08. јуна 2017. године до 22. јуна 2017. године. План ће бити изложен на интернет страницама града Врања и ЈП "Завод за урбанизам" Врање, као и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности, Иве Лоле Рибара број 1, I спрат и у просторијама ЈП "Завод за урбанизам" Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, II спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова уз обезбеђену стручну помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Материјал за рани јавни увид

Текст

Цртеж

 

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације у насељу Горњи Асамбаир 1 у Врању

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности и Комисија за планове Скупштине града Врања, оглашавају Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације у насељу Горњи Асамбаир 1 у Врању.

Рани јавни увид биће одржан од 08. јуна 2017. године до 22. јуна 2017. године. План ће бити изложен на интернет страницама града Врања и ЈП "Завод за урбанизам" Врање, као и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности, Иве Лоле Рибара број 1, I спрат и у просторијама ЈП "Завод за урбанизам" Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, II спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова уз обезбеђену стручну помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Материјал за рани јавни увид

Текст

Цртеж