Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

Овде можете преузети обавештење о закљученом оквирном споразуму поводом расписане Јавне набавке.

 

Одлука о закључењу оквирног споразума

 

Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума поводом расписане Јавне набавке.

 

Јавна набавка - Геодетске услуге

Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
1МНУ/17 – Геодетске услуге
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Предмет архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа; услуге енергентског прегледа и енергетске услуге

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација - измењена

Обавештење о продужењу рока

Појашњење

 

Рани јавни увид поводом израде Измена и допуна плана детаљне регулације привредно радне зоне Бунушевац 4 у Врању

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, почеће од 27. јула 2017. године до 10. августа 2017. године.

Плански документ биће изложен на рани јавни увид на интернет страницама града Врања и ЈП "Завод за урбанизам" Врање, као и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности, Иве Лоле Рибара број 1, I спрат и у просторијама ЈП "Завод за урбанизам" Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, II спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.

Материјал за рани јавни увид

Текст

Цртеж