Обавештење о закљученим уговорима

 

Овде можете преузети обавештења о закљученим оквирима ЈП Завод за урбанизам Врање.

Обавештење о закљученом уговору 9

Обавештење о закљученом уговору 10

Обавештење о закљученом уговору 11

Обавештење о закљученом уговору 12

Обавештење о закљученом уговору 13

Јавни увид у Нацрт измена и допуна просторног плана Града Врања и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину измена и допуна просторног плана Града Врања

Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 27. децембра 2017. године до 25. јануара 2018. године.
Нацрт плана и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложен на јавни увид на интернет страницама Градске управе града Врања и ЈП "Завод за урбанизам" Врање, као и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности Градске управе Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, I спрат и у просторијама ЈП "Завод за урбанизам" Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, II спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова где ће бити обезбеђена стручна помоћ за пружање потребних информација и тумачење појединих решења.

Текст

Цртеж

Извештај о стратешкој процени утицаја

План јавних набавки за 2017. годину

 

Овде можете преузети план јавних набавки ЈП ”Завод за урбанизам Врање” за 2017. годину.