Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације привредно-радне зоне Бунушевац 4 у Врању

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације привредно радне зоне Бунушевац 4  у Врању одржаће се у трајању од 30 дана, од 06.03.2018. године до 04.04.2018. године.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид на интернет страницама Градске управе града Врања и ЈП "Завод за урбанизам" Врање, као и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности Градске управе Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, I спрат и у просторијама ЈП "Завод за урбанизам" Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, II спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова где ће бити обезбеђена стручна помоћ за пружање потребних информација и тумачење појединих решења.

Текст

Цртеж

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације између улица Боре Станковића, Ђуре Јакшића и власинска у Врању

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације између улица Боре Станковића, Ђуре Јакшића и власинска у Врању одржаће се у трајању од 30 дана, од 06.03.2018. године до 04.04.2018. године.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид на интернет страницама Градске управе града Врања и ЈП "Завод за урбанизам" Врање, као и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности Градске управе Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, I спрат и у просторијама ЈП "Завод за урбанизам" Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, II спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова где ће бити обезбеђена стручна помоћ за пружање потребних информација и тумачење појединих решења.

Текст

Цртеж

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације у насељу Горњи Асамбаир 1 у Врању

 Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације у насељу Горњи Асамбаир 1 у Врању одржаће се у трајању од 30 дана, од 06.03.2018. године до 04.04. 2018. године.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид на интернет страницама Градске управе града Врања и ЈП "Завод за урбанизам" Врање, као и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности Градске управе Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, I спрат и у просторијама ЈП "Завод за урбанизам" Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, II спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова где ће бити обезбеђена стручна помоћ за пружање потребних информација и тумачење појединих решења.

Текст

Цртеж

План јавних набавки за 2018. годину

 

Овде можете преузети план јавних набавки ЈП ”Завод за урбанизам Врање” за 2018. годину.