Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације у насељу Доњи Асамбаир 2 у Врању

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације одржаће се у трајању од 30 дана, од 08.06.2018. године до 08.07.2018. године.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид на интернет страницама Градске управе града Врања и ЈП "Завод за урбанизам" Врање, као и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности, Улица Иве Лоле Рибара број 1, И спрат и у просторијама ЈП "Завод за урбанизам" Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, ИИ спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова где ће бити обезбеђена стручна помоћ за пружање потребних информација и тумачење појединих решења.

 

Текст и цртеж

Рани јавни поводом израде Плана детаљне регулације на потезу уз новопројектовану саобраћајницу II реда -насеље Виктор Бубањ 2 у Врању

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, почеће од 27. марта 2018. године до 10. априла 2018. године.

Плански документ биће изложен на рани јавни увид на интернет страницама града Врања и ЈП "Завод за урбанизам" Врање, као и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности, Иве Лоле Рибара број 1, I спрат и у просторијама ЈП "Завод за урбанизам" Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, II спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.

Материјал за рани јавни увид

Текст

Цртеж

Рани јавни поводом израде Плана детаљне регулације блока између улица Виктора Бубња и Будисава Шошкића-насеље Виктора Бубња 1 у Врању

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, почеће од 27. марта 2018. године до 10. априла 2018. године.

Плански документ биће изложен на рани јавни увид на интернет страницама града Врања и ЈП "Завод за урбанизам" Врање, као и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности, Иве Лоле Рибара број 1, I спрат и у просторијама ЈП "Завод за урбанизам" Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, II спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.

Материјал за рани јавни увид

Текст

Цртеж

Рани јавни поводом израде Плана детаљне регулације потеза између новопројектоване обилазнице и државног пута IIА реда број 258 у Врању

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, почеће од 27. марта 2018. године до 10. априла 2018. године.

Плански документ биће изложен на рани јавни увид на интернет страницама града Врања и ЈП "Завод за урбанизам" Врање, као и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности, Иве Лоле Рибара број 1, I спрат и у просторијама ЈП "Завод за урбанизам" Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, II спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.

Материјал за рани јавни увид

Текст

Цртеж