Рани јавни увид поводом израде Измена и допуна Плана генералне регулације зоне 2 у Врању - Шапраначки рид

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, почеће од  17. маја 2019. године и трајаће до 31. маја 2019. године.


Плански документ биће изложен на рани јавни увид на интернет страницама града Врања и ЈП "Урбанизам и изградња града Врања", као и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине, Иве Лоле Рибара број 1, I спрат и у просторијама ЈП "Урбанизам и изградња града Врања", Улица Иве Лоле Рибара број 1, II спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.

Материјал за рани јавни увид

Текст и цртеж