Рани јавни увид поводом израде Измена и допуна Плана генералне регулације зоне 1 у Врању

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, почеће од  29. октобра  2018. године  и трајаће до 12. новембра  2018. године.


Плански документ биће изложен на рани јавни увид на интернет страницама града Врања и ЈП "Завод за урбанизам" Врање, као и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине, Иве Лоле Рибара број 1, I спрат и у просторијама ЈП "Завод за урбанизам" Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, II спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.

Материјал за рани јавни увид

Текст

Цртеж