Остало

Поред своје основне делатности – израде просторних и урбанистичких планова на основу Закона о планирању и изградњи, ЈП „Завод за урбанизам“ Врање ради и друге послове који су везани за урбанизам - израђује разна истраживања, анализе, студије, спроводи стручне анкете и друго.

 

Идејно решење спортских терена

Идејно решење уређења платоа у Врањској Бањи

Идејно урбанистичко - архитектонско решење уређења централне зоне Врања

Пројекат биодекорације жардињера

Плакати