О нама

Јавно предузеће „Завод за урбанизам“ Врање је основано за потребе израде просторних и урбанистичких планова као и за вршење надзора и техничких пријема.
Предузеће је организационо састављено од три сектора:

  • Сектор за урбанистичко и просторно планирање
  • Сектор за пројектовање, консалтинг, вршење стручног надзора и техничких прегледа
  • Сектор за финансијске послове

Послује тако, да своју делатност ради чијег обављања је основано, врши на професионалан начин уз ефикасан и педантан рад, са праћењем савремених трендова, а при томе обезбеђује стабилност у пословању, уредно и квалитетно пружање услуга како Оснивачу тако и физичким и правним лицима.
Дајемо све од себе и нашим радом желимо нашем граду да се планира, пројектује и гради, желимо да Врање постане савремен, креативан и пријатан за живот и рад у њему.