План јавних набавки за 2017. годину

 

Овде можете преузети план јавних набавки ЈП ”Завод за урбанизам Врање” за 2017. годину.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

Овде можете преузети обавештење о закљученом оквирном споразуму поводом расписане Јавне набавке.

 

Одлука о закључењу оквирног споразума

 

Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума поводом расписане Јавне набавке.